Warunki korzystania

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego activestin.top, zwany dalej 'Serwisem'. Użytkowanie Serwisu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownicy będą informowani o ewentualnych zmianach na stronie głównej Serwisu.

1. Definicje

W Regulaminie przyjmuje się następujące definicje:

  • Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu.
  • Serwis - strona internetowa o nazwie activestin.top.
  • Administrator - osoba zarządzająca Serwisem, mająca uprawnienia do wprowadzania zmian i utrzymywania serwisu.

2. Postanowienia ogólne

Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z prawem, naruszającym prawa autorskie lub naruszającym prywatność innych użytkowników.

3. Ochrona danych osobowych

Serwis gromadzi dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień oraz w celach statystycznych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych.

4. Prawa autorskie

Wszystkie materiały, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, grafiki i inne, zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Serwisu lub osób trzecich. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tych materiałów w innych celach niż osobiste jest zabronione.

Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie swoje materiały, udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystanie tych materiałów w celach związanych z Serwisem.

5. Reklamacje

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.

Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.